VÉDJEGY ALAPOKA védjegy (angolul trademark) egy olyan megkülönböztető jel, melyet egy egyén, egy vállalat, vagy valamilyen egyéb jogi személy arra használ fel, hogy annak segítségével azonosíthatóak legyenek a hozzá tartozó termékek és szolgáltatások, s azokat meg lehessen különböztetni más természetes vagy jogi személyekétől. A védjegy három különböző jellel jelölhető: ™ a regisztrálatlan védjegy esetében, ? a regisztrálatlan szolgáltatási védjegy esetében és ® a regisztrált védjegy esetében. A regisztrálatlan szolgáltatási védjegy kifejezés abban az esetben használatos, amikor nem egy termék, hanem egy szolgáltatást esik védelem alá. Ezt nem minden országban különítik el, de az Egyesült Államokban például igen.

A védjegy egy név, egy szó, egy kifejezés, egy logó, egy szimbólum, egy arculat, egy kép, vagy ezen elemek kombinációja lehet. Ezen felül létezik úgynevezett nem konvencionáis védjegy, amely olyan megkülönböztető jegy, amelyek nem esnek ezen kategóriákba, így például az, amely valamilyen színre, szagra vagy hangra alapulnak.

Azok a személyek, akik regisztrált védjegy jogosultjai, a védjegy révén védett termékkel való visszaélés miatt jogi lépéseket kezdeményezhetnek azért, hogy megelőzzék azt, hogy valaki jogtalanul használja fel a védjegy útján védett termékeiket.