védjegy bejegyzés

VÉDJEGY BEJEGYZÉS A jogszabályok szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztethessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Magyarországon a védjegyoltalom alapvető feltétele a Magyar Szabadalmi Hivatal (MHSZ) által történő nyilvántartásba vétel (lajstromozás).
A védjegyek alapvető funkciói megkülönböztető funkció, eredetjelző funkció, minőségjelző funkció, reklámfunkció, védőfunkció.
A védjegytörvény a jogosultnak kizárólagos jogot biztosít a használatra, viszont minden kívülállónak tartózkodnia kell a megjelölés jogtalan használatától. A védjegyjog által biztosított hatékony védelmi eszköz a védjegybitorlási per, amely a védőfunkció bírósági érvényesítésére ad lehetőséget

LAJSTROMOZHATÓ VÉDJEGY FAJTÁK A védjegyek fajtáit két alapvető csoportra oszthatjuk, kivitelezési formájuk, illetve tartalmuk szerint. Kivitelezési forma szerint lehetnek szóvédjegyek, ábrás védjegyek, ábrák, betűk, számok, térbeli és csomagolási védjegyek, szín, színösszetétel, hologram, hang. Oltalom tartalma szerint lehetnek áruvédjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi védjegyek, belföldön jó hírnevet élvező védjegyek, tanúsító védjegyek, együttes védjegyek, nemzetközi védjegyek, közösségi védjegyek.

VÉDJEGY BEJEGYZÉS ÉS ÁRUJEGYZÉK A védjegyoltalom alá eső áruk és szolgáltatások körét az árujegyzékben fel kell tünteni. Csak azt a védjegyjogosultat illeti meg a védelem, aki árui illetve szolgáltatásai tekintetében e kötelezettségének eleget tesz. A védjegy árujegyzékének összeállításánál alapvető szempont, hogy a bejelentés eltérő árukra és szolgáltatásokra vonatkozzék, mint amelyeket az azonos és már védett védjegyek árujegyzéke tartalmaz.

VÉDJEGYOLTALOMBÓL KIZÁRT JELÖLÉSEK Bizonyos jelképeket nem lehet védjegyoltalom alá vonni, így például a nyilaskeresztet, horogkeresztet, vörös csillagot. Feltétlen kizáró oknak minősül emellett az olyan megjelölés, mely nem felel meg a védjegyoltalom feltételeinek, mely nem alkalmas a megkülönböztetésre, ami a közrendbe vagy közerkölcsbe ütközik, vagy alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, illetve az eleve rosszhiszeműen lajstromozott megjelölések. Az állami felségjelek, hatósági, illetve nemzetközi szervezetek, vagy különféle vallási meggyőződést túlzott mértékben kifejező jelölések sem alkalmazhatóak. Léteznek emellett viszonylagos kizárási okok is, ilyennek minősül a korábbi védjeggyel azonos árujegyzékű, vagy azzal összetéveszthető megjelölés, vagy más személyiségi jogait sértő megjelölés, illetve megszűnt védjeggyel azonos, vagy hasonló védjegy. illetve, ha előző oltalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozata szükséges bizonyos elemek elfogadásához. A feltétlen kizáró okokat az MSZH vizsgálja.