a védjegy használata

A védjegy használata A védjegyre vonatkozó jog kizárólagos. A védjegy mindig pontosan megjelöli, hogy ki a jogosultja, mely árukra és szolgáltatásokra vonatkozik, és hogy a jogosultat mikortól illeti meg az. A védjegyjog forgalomképes. A védjegyjogosult bíróság előtt érvényesítheti jogos igényét, amennyiben más védjegyét használja, azzal összetéveszthető megjelölést használ, vagy belföldön jó hírnévvel rendelkező védjegyével azonos, vagy hasonló megjelölést használ. (abban az esetben is, ha az árujegyzék eltérő, feltéve, hogy a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét. A védjegyoltalom joga azt illeti meg, aki azt bejegyezteti.

A védjegyet használni az árun, csomagoláson, üzleti levelezésben, reklámozás során, az exportban és importban is lehet. A védjegyhasználat fogalmi körébe tartozik a védjeggyel ellátott áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása, valamint a szolgáltatás nyújtása, vagy annak felajánlása a megjelölés alatt.

A védjegyjogosultnak azonban kötelessége a védjegy használata az oltalom fenntartása céljából, mivel a nem használt védjegy a később bejelentett, azonos árujegyzékű, azonos, vagy hasonló megjelölés esetén, mint lajstromozási akadály egyáltalán nem vehető figyelembe.