védjegy Korlátozások

Védjegy korlátozások A védjegyjogosult jogai korlátozás alá eshetnek. Így nem tiltható el a védjegyjogosult által az a természetes személy, aki gazdasági tevékenység körében saját nevét vagy címét használja, az áru tulajdonságaira vonatkozó jelzést tüntet fel, illetve ha a védjegyet az áru vagy szolgáltatás rendeltetésének jelzésére használja. A védjegyjogosult akkor sem élhet jogorvoslattal, ha 5 éven át megszakítás nélkül eltűrte a későbbi védjegy használatát, noha tudomása volt arról, és abban az esetben sem tiltakozhat, ha olyan áruról van szó melyet ő hozott belföldi forgalomba, vagy amelyet kifejezetten az ő hozzájárulásával hoztak forgalomba az EK-ban.

A védjegyoltalom időtartama 10 év, megújítására lehetőség van (újabb 10 évre), amennyiben ez nem történik meg, úgy az oltalom a lejárat időpontját követő napon megszűnik.